Smält
  • 3 Støtek ugnar - Total daglig kapacitet på 2 ton
Gjutmaskiner 
  • 14 special-byggda tilt maskiner
Annan utrustning
  • 3 skärstationer
  • 5 slipstationer
  • Tryck testutrustning
  • Diverse tig svetsstationer