Vertskontrakten for Alutech utløp 4-januar-2020. Vennligst kontakt alutech@alutech.dk for mer informasjon.